Dnes 07.06.2023 má svátek Iveta a Slavoj. ..... Velkoobchod Holflor, Vám nabízí široký sortiment hrnkových rostlin. Přijďte se podívat do našich prodejen, objednejte si z E-katalogu, nebo nás kontaktujte a my Vás rádi navštívíme!!!

Houbové choroby pokojových rostlin a možnosti ochrany

Asi 80% rostlinných chorob je důsledkem činností hub a plísní. Tyto jednoduché organizmy mají obrovskou schopnost reprodukce - pohlavní cestou i nepohlavní. Mohou vegetovat jak na živých, tak na mrtvých rostlinných tkáních. Další adaptací je schopnost přežít v nepříznivých podmínek ve formě klidového stádia (spóra) až do té doby, dokud nenastanou optimální podmínky pro další vývoj. Houby působí jako parazité, infikují rostliny oslabené škůdci nebo podmínkami životního prostředí. Činnost parazitických hub na rostlinách dává ke vzniku kořenových hnilob, antraknóz, padlí, rzí a Verticilliového vadnutí.
     V ochraně rostlin před houbovými chorobami je důležitá prevence. To znamená vyvarovat se ekologicky vhodných podmínek pro šíření hnilob a plísní. Zálivka by měla odpovídat potřebám rostlin, neboť dlouhodobé přelití substrátu nahrává houbovým chorobám. V zimních měsících to platí dvojnásobně, kdy za nižších teplot je vodní režim rostliny zpomalen. Měli bychom také podpořit dobrou cirkulaci a výměnu vzduchu a tím snížit i relativní vlhkost vzduchu v místnosti. Důkladná hygiena je nutností! Odstraňujeme infikovaný rostlinný materiál a rostlinné zbytky. Volba profesionálních pěstebních substrátů snižuje zavlečení řady chorob. Výživa s optimálním poměrem prvků je také důležitá. Rostliny hnojené vyššími dávkami dusíku jsou více náchylné k nákaze. Vyhýbáme se poraněním rostlin, které mohou tvořit vstupní bránu pro infekci. Snažíme se mít rostliny v dobré kondici a nestresované.
     Jako další možnost ochrany můžeme použít i přípravky s fungicidními vlastnosti. Nutné je jejich včasné použití a v případě opakované aplikace je vhodné prostřídat několik různých preparátů pro zvýšení účinnosti. Z komerčních přípravků máme k dispozici například ALIETTE 80WP, BRAVO 500, KUPRIKOL 250 SC, DITHANE DG NEO-TEC, RIDOMIL GOLD PLUS 42.5 WP, ACROBAT MZ, SUPRESIVIT a VITAVAX 2000.

                                                                                                      (Autor textu: Ing. Tomáš Dvořák, Holflor czech s.r.o.)

 

Fotogalerie:

 

            Antraknóza na listech draceny                                      Fusarium na stonku kaktusu

 

           Botrytis na květu macešky                                            Rhizoctonia na kořenu pelargonie