Dnes 07.06.2023 má svátek Iveta a Slavoj. ..... Velkoobchod Holflor, Vám nabízí široký sortiment hrnkových rostlin. Přijďte se podívat do našich prodejen, objednejte si z E-katalogu, nebo nás kontaktujte a my Vás rádi navštívíme!!!

Škůdci pokojových rostlin a možnosti ochrany

     Stejně tak, jako je tomu v přirozených podmínkách, rostliny pěstované v domácnostech mají své nepřátele - škůdce. Ty potřebují svou hostitelskou rostlinu jako zdroj výživy, prostředí k vývoji a reprodukci. Působení škůdce na rostlinu může být přínosné, bezvýznamné, omezující, nebo dokonce životně ohrožující. Míra ekologické významnosti závisí na vývojovém stádiu škůdce, na velikosti populace a pěstebních podmínkách. Škůdce zpravidla snižuje vitalitu rostliny tím, že zmenšuje nebo jinak narušuje její životně důležitý asimilační aparát a rostlina se tak postupně vyčerpává. Nejčastější poškození aparátu je způsobené sáním, žírem, chemickými látkami vyprodukovanými škůdcem. Škůdce snižuje kvalitu života i nám pěstitelům. Silně napadané rostliny nejsou zvláště atraktivní a poletující hmyz v našem bytě není nijak příjemný.
     Abychom zabránili nájezdu nezvaných hostů, musíme být ostražití a v případě potřeby  neodkladně zakročit. Asi nejvýznamnější ochranou rostlin je již samotná prevence. Pravidelná kontrola zdravotního stavu nově získaných rostlin nám zabrání zavlečení a přemnožení škůdce v našem pokoji. Ostražití musíme být také v případě, že letníme rostliny na venkovním stanovišti. Hrozí zde také riziko přenosu nebezpečného organizmu z volně rostoucích nebo kulturních rostlinných druhů.  I přes tato opatření se může nějaký škůdce na rostlině objevit. V této situaci zakročíme s chemickou ochranou, která je rychlá a efektivní. Na trhu existuje široká škála insekticidních preparátů, je ale nutné vybrat ten správný, dodržet termín aplikace a aplikační dávku. Škůdce si mnohdy dokáže vytvořit proti chemické látce rezistenci, proto je vhodné při opakované aplikaci střídat několik různých přípravků.

     Mšice (Aphidoidea) a kyjatky (Macrosiphum) jsou častým škůdcem pokojových rostlin. Jsou velké asi 4 - 6 mm a mají bodavě-savé ústrojí. Velmi rychle se množí a napadají mladé části rostlin širokého spektra druhů, jako jsou například gerbery, chryzantémy a růže. Sáním přenášejí virové choroby a zanechávají na listech lepkavou medovici. Vhodným insekticidem je PIRIMOR 50WG, MOSPILAN 50WG, ACTELLIC 50EC, CHESS 50WG, ACTARA 25WG, VERTIMEC 1,8EC.
     Velmi často se můžeme také setkat s vlnatkami (Eriosoma). Jejich tělo je měkké, obrvené, 3 - 4 mm dlouhé. Vosková pokožka tvoří bělavé vlnaté chuchvalce. Mají široký okruh hostitelských rostlin, kam patří hlavně fíkusy, draceny, kaktusy a palmy. Dospělci a larvy posávají mladé části rostlin, které se pak špatně vyvíjejí, deformují a zasychají. Ochranným insekticidem je BIOOL, KARATANE se ZEON technologií 5CS, SPRUZIT a LEPTOPAR.
    Puklice (Eulecanium) patří spolu s vlnatkami také do skupiny červců. Na rozdíl od vlnatek mají tělo hladké, oválně klenuté, voskového charakteru, hnědavé barvy. Velikost puklic je 3 - 5 mm. Silně napadené rostliny jsou kromě voskových štítků pokryté i nepříjemně lepkavou medovicí. Puklice často napadají citrusy, draceny, palmy a fíkusy. Ochranné prostředky jsou obdobné jako u vlnatek.
     Molice (Aleyrodidae) je hrozbou jak pro pokojové rostliny, tak i skleníkové kultury. Bílý okřídlený hmyz dorůstá velikosti 1,5 - 2 mm. Rostliny silně poškozuje sáním na spodní straně listu a přenášením virů. Ochranou jsou lepové desky nebo insekticidní látky, jako ACTELLIC 50EC, BIOLAAGENS EF, MOSPILAN 50SP, SPRUZIT AF.
     Svilušky (Tetranychidae) jsou 0,4 - 0,7 mm velkým škůdcem. Pouhým okem neviditelný. Tmavě zbarvený pavouček saje hlavně na spodní straně mladých listů. Posátá místa jsou skvrnitá a na spodní straně jsou listy pokryté jemnými pavučinkami. Rozvoj svilušek podporují vysoké teploty a nízká vzdušná vlhkost. Napadají často ibišky, okrasné rostliny z čeledi lilkovité (Solanaceae) a řadu sukulentů. Úspěšným insekticidem je například VERTIMEC 1,8EC, DECIS EW 50, OMITE 570EW a TELSTAR 10EC.
     Třásněnky (Terebrantia) jsou velice drobnými, pouhým okem špatně viditelnými škůdci, velikostí 1 - 2 mm. Sáním způsobují žluté nebo šedobílé skvrny na listech, které později hnědnou. Dobrou prevencí, jak zabránit napadení, je denní rosení rostlin. Třásněnky napadají pokojové květiny, jako je azalka, růže, brambořík, vánoční hvězda, palmy, fíkusy a draceny. Insekticidní ochranou je MOSPILAN 50SP a ACTELIC 50EC.
     Smutnice (Sciaridae) jsou asi 2 - 4 mm velké mušky. Většinou poletují kolem rostlin, nebo se pohybují po povrchu substrátu. Nebezpečné jsou larvy, které poškozují kořeny hlavně mladých rostlinek. Žijí na kořenech nebo na zduřeninách hlíz. Smutnice mají rády vlhčí substrát, proto ho preventivně nepřeléváme. Vyskytují se na celé řadě pokojových rostlin. Může se stát, že je zavlečeme z nakoupených pěstebních substrátů. Jako ochrana poslouží žluté lepové desky nebo insekticidy typu MOSPILAN 50SP, DIMILIN 48SC a ENTONEM.                                      (Autor textu: Ing. Tomáš Dvořák, Holflor czech s.r.o.)
      

Fotogalerie:        Kyjatka chryzantémová  (Macrosiphoniella sanborni)     Vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum)

        Puklice (Eulecanium)                                                          Sviluška chmelová (Tetranychus urticae)

        Třásněnka západní (Frankliniella occidentalis)                 Smutnice (Sciara)

                                                        Molice skleníková (Trialeurodes vaporarium)